Test & Udvikling

Kom med i laboratoriet


Standardprodukter er gode. Men det skal ikke afholde os fra at sætte nye standarder sammen. Vi har mange års erfaring med at udvikle kundespecifikke projekter inden for både transport af medicin, fødevarer og andre temperatursensitive produkter.

I samarbejde med jer tester og udvikler vi nye løsninger til jeres specifikke ønsker. Vi begynder med en grundig afdækning af behovet for den givne emballageløsning og definerer succeskriterier som beskyttelse, temperaturkrav, tidshorisont og transport.

kontakt os:  +45 61 13 20 00

Ring og aftal et møde om jeres kommende løsninger.